Ο Προσωπικός ΛογιστήςΥπηρεσίες για
Ιδιώτες – Φυσικά Πρόσωπα

Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ε1, Ε2

Δηλώσεις Αγροτών

Δήλωση ακίνητης περιουσίας Ε9, μεταβολές ακινήτων

Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ

Φορολογικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης και πόθεν έσχες

Έκδοση Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας

Έκδοση Κλειδαρίθμου και Ενεργοποίηση Λογαριασμού

Υποβολή Αιτήσεων Οικογενειακών Επιδομάτων – Βοηθημάτων

Ρυθμίσεις Οφειλών σε Εφορία

Ρυθμίσεις Οφειλών σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς

Υποβολή δηλώσεων φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ)

Υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς, γονικής παροχής και κληρονομιάς.

Δηλώσεις Αναδρομικών Κύριων και Επικουρικών Συντάξεων

Τροποποιητικές και Συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών

Αιτήσεις Συνταξιοδότησης

Δηλώσεις Κατοίκων Εξωτερικού – Φορολογικός Εκπρόσωπος

GOLDEN VISA

Έκδοση Εξουσιοδοτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων

Έκδοση πιστοποιητικών από τα αρμόδια Ειρηνοδικεία – Πρωτοδικεία όπως πιστοποιητικό Διαθηκών, Φερεγγυότητας κλπ

Έκδοση πιστοποιητικών από Δήμους όπως Εγγυτέτων Συγγενών, Ληξιαρχικές πράξεις Γεννήσεως, Γάμου και Θανάτου

Εγγραφή στο Μητρώο Πλοίων

Έκδοση τελών σκαφών (ΤΕΠΑΥ)

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Ο Αξιόπιστος Φορολογικός σας Συνεργάτης
Icons-Business

Τήρηση και Επίβλεψη του Λογιστηρίου σας

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις – Επαγγελματίες
Icons-Analytics-And-Investment

Εργατικά & Ασφαλιστικά Θέματα

Υπηρεσίες λειτουργίας της επιχείρησης
Office-And-Business

Άλλες Υπηρεσίες

Υπηρεσίες που αφορούν όλους
Καστόρας Παναγιώτης
Λογιστικό - Φορολογικό Γραφείο
Γραφεία
Ελ. Βενιζέλου 5Γ, Γλυκά Νερά Αττικής
Email
info@kastorasp.gr
Τηλέφωνα
210 6525657
6945 233026
Καστόρας Παναγιώτης
Λογιστικό - Φορολογικό Γραφείο
Γραφεία
Ελ. Βενιζέλου 5Γ, Γλυκά Νερά Αττικής
Email
info@kastorasp.gr
Τηλέφωνα
210 6525657
6945 233026
Κοινωνικά δίκτυα

Copyright by Kastorasp.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Copyright by Kastorasp.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.