Λειτουργία της επιχείρησηςΥπηρεσίες για
Εργατικά Θέματα

Υπολογισμός μισθοδοσίας και έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και μηνιαίων αναλυτικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων

Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών κύριων και επικουρικών ταμείων

Αποστολή μηνιαίων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ)

Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών εργαζομένων

Υπολογισμός και αποστολή μηνιαίων ΦΜΥ

Διαδικασίες ένταξης και παρακολούθησης προγραμμάτων Ο.Α.Ε.Δ

Διαχείριση εντύπων Ο.Α.Ε.Δ και Σ.Ε.Π.Ε στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας

Διαχείριση Αδειών

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Ο Αξιόπιστος Φορολογικός σας Συνεργάτης
Icons-Business

Τήρηση και Επίβλεψη του Λογιστηρίου σας

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις – Επαγγελματίες
Business-Collection

Ο Προσωπικός Λογιστής

Υπηρεσίες για Ιδιώτες – Φυσικά Πρόσωπα
Office-And-Business

Άλλες Υπηρεσίες

Υπηρεσίες που αφορούν όλους
Καστόρας Παναγιώτης
Λογιστικό - Φορολογικό Γραφείο
Γραφεία
Ελ. Βενιζέλου 5Γ, Γλυκά Νερά Αττικής
Email
info@kastorasp.gr
Τηλέφωνα
210 6525657
6945 233026
Καστόρας Παναγιώτης
Λογιστικό - Φορολογικό Γραφείο
Γραφεία
Ελ. Βενιζέλου 5Γ, Γλυκά Νερά Αττικής
Email
info@kastorasp.gr
Τηλέφωνα
210 6525657
6945 233026
Κοινωνικά δίκτυα

Copyright by Kastorasp.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Copyright by Kastorasp.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.