Τήρηση και Επίβλεψη του Λογιστηρίου σαςΥπηρεσίες για
Επιχειρήσεις – Επαγγελματίες

Καταχώρηση και Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, κερδοσκοπικού – μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εταιρίες Ν. 89 και Σχολικές Επιτροπές

Υπολογισμός και υποβολή ΦΠΑ

Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίου

Παρακολούθηση παγίων περιουσιακών στοιχείων

Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων

Έναρξη και Λήξη εταιριών

Μετατροπή και Συγχώνευση εταιριών

Σύνταξη καταστατικού

Έναρξη και Υποστήριξη ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, Α.Μ.Κ.Ε, έπειτα από μελέτη για το ποια μορφή εταιρίας είναι η κατάλληλη για εσάς

Μελέτη και σχεδιασμός cash flow και εργαλείων ταμειακής ρευστότητας

Πολιτιστικοί Σύλλογοι

Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ

Αποστολή στοιχείων MyData

Εγγραφή στο Μητρώο Πλοίων

Έκδοση τελών σκαφών (ΤΕΠΑΥ)

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Ο Αξιόπιστος Φορολογικός σας Συνεργάτης
Icons-Analytics-And-Investment

Εργατικά & Ασφαλιστικά Θέματα

Υπηρεσίες λειτουργίας της επιχείρησης
Business-Collection

Ο Προσωπικός Λογιστής

Υπηρεσίες για Ιδιώτες – Φυσικά Πρόσωπα
Office-And-Business

Άλλες Υπηρεσίες

Υπηρεσίες που αφορούν όλους
Καστόρας Παναγιώτης
Λογιστικό - Φορολογικό Γραφείο
Γραφεία
Ελ. Βενιζέλου 5Γ, Γλυκά Νερά Αττικής
Email
info@kastorasp.gr
Τηλέφωνα
210 6525657
6945 233026
Καστόρας Παναγιώτης
Λογιστικό - Φορολογικό Γραφείο
Γραφεία
Ελ. Βενιζέλου 5Γ, Γλυκά Νερά Αττικής
Email
info@kastorasp.gr
Τηλέφωνα
210 6525657
6945 233026
Κοινωνικά δίκτυα

Copyright by Kastorasp.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Copyright by Kastorasp.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.